O Nas

 

Stowarzyszenie Kajakowe „Wodniak”

ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

Lokalizacja SK Wodniak

DANE KONTAKTOWE:

Wojciech Kuc

tel. +48 502 367 325

ADRES  KORESPONDENCYJNY:

Wojciech Kuc
Marynarki Polskiej 5/13
80-557 Gdańsk

wojciech-kuc27@wp.pl

kontakt (w sezonie) we wtorki od 16 do 18,

po sezonie pierwszy wtorek miesiąca od 16 do 18

e-mail: sk.wodniak@wp.pl

KONTO BANKOWE:

SANTANDER BANK

nr konta: 92 1090 1098 0000 0001 5285 9734

Wszelkich wpłat na rzecz S.K.WODNIAK należy dokonywać wyłącznie na w/w rachunek lub gotówką do kasy.

Poprzednie konto w Banku PKO B.P. zostało zlikwidowane w dniu 2016-02-09.