O Nas

 

Stowarzyszenie Kajakowe „Wodniak”

ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

Lokalizacja SK Wodniak

ADRES  KORESPONDENCYJNY :

Jacek Zawiejski 81-226 Gdynia, ul.Beniowskiego 42/9

j.zawiejski@wp.pl

tel. +48 508 922 018

kontakt (w sezonie) we wtorki od 16 do 18,

po sezonie pierwszy wtorek miesiąca od 16 do 18

e-mail: sk.wodniak@wp.pl

Bank PEKAO S.A.

nr konta: 92 1240 1242 1111 0010 6672 5193

Wszelkich wpłat na rzecz S.K.WODNIAK należy dokonywać wyłącznie na w/w rachunek lub gotówką do kasy.

Poprzednie konto w Banku PKO B.P. zostało zlikwidowane w dniu 2016-02-09.